Petruskerk
In 1928 werd hier de Petrus kerk gebouwd naar een ontwerp van Joseph en Pierre Cuypers. Het was een schipperskerk, gebouwd voor de kinderen van het internaat voor schipperskinderen in de Havenstraat. Maar in de oorlog moesten de internaatskinderen verkassen naar Breda en kort daarna werd het internaat zelfs opgeheven.
De kerk kreeg een functie als buurtkerk. Dat had enig succes en in 1952 promoveerde de Petrus-Kerk tot parochiekerk. Maar de ontkerkelijking zette door en in 1974 werd de allerlaatste mis opgevoerd. In 1975 en 1976 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een groot gapend gat van niets: Het Gat van Schoonderloo.

Gat van Schoonderloo
In 1997 wilde de gemeente het Gat van Schoonderloo vullen met woningen, 4 hoog met een parkeergarage eronder. Daarvoor moest het bestemmingsplan Delfshaven nog wel even worden aangepast, want het Gat had de bestemming "Groen", terwijl voor woningen de bestemming "Wonen" vereist is. Enkele bewoners kregen er lucht van en bewogen hemel en aarde om vast te houden aan de bestemming "Groen". Het ging allemaal niet vanzelf, maar in 1999 koos Deelgemeente Delfshaven de kant van de bewoners en besloot om het Gat van Schoonderloo niet vol te bouwen met wonigen, maar de groene bestemming te behouden.
Vervolg: Schat van Schoonderloo